José
“Ander perspectief doet je versteld staan wat je ziet en welke mogelijkheden er zijn”.

Ik vind het een uitdaging om iedere keer anders te kijken, echt te zien. De mens, de natuur in haar eenvoud. De schoonheid die vaak aan je voeten ligt, maar die we nog maar zelden zien.

Dit doe ik in mijn privé & mijn werk.

Ik ben een bedrijfskundige met ruime projectervaring in verschillende branches op het gebied van verandermanagement, human resources en communicatie. De rollen zijn gevarieerd.
Projectmanager, adviseur, coach, lijnmanager.


Trots ben ik op mijn Brabants & Rotterdams bloed. Dat resulteert in een combinatie van empathie, directheid, resultaatgerichtheid, pragmatisme, humor en relativeringsvermogen.

Daarnaast is er waardering van collega’s en opdrachtgevers voor mijn zelf-startend vermogen, integriteit, interpersoonlijke sensitiviteit, impact, uitstekende proces-en projectvaardigheden in combinatie met mijn mensgerichtheid en de techniek.

Geheel tot mijn recht kom ik als projectleider waarbij ik mijn gezond strategisch perspectief met mijn praktische benadering kan combineren.
Een door opdrachtgevers gewaardeerde combinatie. Dat wat ik adviseer kan én wordt geïmplementeerd, vanzelfsprekend in afstemming op de behoeften en mogelijkheden van mijn klant.

Vaak zijn het projecten die niet alleen de techniek en systemen raken, maar juist ook gedragsverandering.

Mijn ervaring binnen de verschillende HR disciplines toont mijn veelzijdigheid, daarbij kan je denken aan: learning & development, talentmanagement, performance management, HR analytics, HR Backoffice, strategisch advies en management.
Stacks Image 115
Organisatie advies & implementatie
Een steeds sneller veranderende wereld vergt een andere manier van ondernemen en bedrijfsvoering.
Continue verandering vraagt van organisaties flexibiliteit, wendbaarheid, creativiteit, innovatie.
Én medewerkers die om kunnen gaan met veranderingen, snel leren, hun creativiteit kunnen aanboren en mogen experimenteren in een veilige leeromgeving.
Ik heb de ervaring dat we nog niet genoeg gebruiken maken van de collectieve intelligentie die aanwezig is binnen de organisatie en daarbuiten.

Mijn organisatie advies gaat dan ook verder!
Daarin zet ik actief in op wendbaarheid, creativiteit & bruikbaarheid.
Waarbij ik verantwoordelijkheid neem, geef en aanspreek.
Zo komen we niet alleen tot een duurzame en gedragen visie, met bijbehorende plannen, maar zetten we dit gezamenlijk ook om naar de dagelijkse praktijk.

Dit betekent vaak dat er een basisopdracht is die verder geëxploreerd wordt en vervolgens vertaald wordt naar een projectmatige en pragmatische aanpak.
Samen gaan we op zoek gaan naar wat werkt en wat niet, we benutten de kwaliteiten die er binnen de organisatie en het team zijn en maken bewust gebruik van de collectieve intelligentie. We houden elkaar betrokken.

Regelmatig evalueren, maakt dat we snel en vroegtijdig bij kunnen sturen. Zo anticiperen we continue op de veranderende omgeving, om uiteindelijk de bedrijfsdoelen te realiseren.

Onderweg hebben we een nieuwe en pragmatische werkwijze ingevoerd waarbij de intelligentie wordt benut en er binnen jouw organisatie duurzaam samengewerkt wordt.
Maar bovenal hebben we succesvol en met draagvlak de organisatiewijziging doorgevoerd die noodzakelijk is om als organisatie flexibel, wendbaar, creatief en innovatief te opereren in een continue veranderende omgeving.

Een top resultaat!


Stacks Image 134
Coaching
Servant leadership, het gedachtegoed van Robert Greenleaf spreekt mij aan.
Ik ervaar het als een levenswijze, die helder, concreet en verbindend is.
Centraal staat de duurzame ontwikkeling van mensen, organisaties en maatschappij.
Hoe groei je zelf en wat doe je om anderen te laten groeien in hun ontwikkeling, zodat we het beste uit ons zelf halen om in te zetten in een continue veranderende wereld.
Daarbij nemen we zelfregie, zetten we collectieve intelligentie en onze kwaliteiten in om te komen tot mooie resultaten in ons werk en privé.

Dat is de kern van mijn coaching. De coaching van teams, leiders en talenten.
Als coach stimuleer ik je om verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van je eigen gedrag in relatie tot je ontwikkeling, anderen en de organisatie waar binnen je werkzaam bent.
Bewustwording, zelflerend en probleemoplossend vermogen zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.
Coaching biedt je inzicht, mogelijkheden, daadkracht en energie, waardoor je uiteindelijk beter functioneert, effectiever je resultaat neerzet vanuit je authenticiteit en met plezier.
Stacks Image 148
Fotografie
Geef 5 mensen een fotocamera en ze zien allen wat anders. Het resultaat, 5 verschillende foto's van 1 onderwerp. Ik gebruik in mijn werk en privé de fotocamera om "ander perspectief", andere mogelijkheden en zienswijzen te duiden. Dat biedt een wereld aan nieuwe mogelijkheden!
We zoeken schoonheid naar mijn idee soms veel te ver weg. Het ligt soms letterlijk aan je voeten.
Fotografie is voor mij een manier om stil te staan, afstand te nemen, te ordenen en te processen.

Mijn foto’s, beeld en woord, vind je op
mijn foto site.
Email
LinkedIn
Bel me op 06-53800032
Stacks Image 275