José
“Ander perspectief doet je versteld staan wat je ziet en welke mogelijkheden er zijn”

Ik vind het een uitdaging om iedere keer anders te kijken, echt te zien.
De mens, de natuur in haar eenvoud. De zaken die alledaags zijn. De schoonheid die vaak aan je voeten ligt, maar die we nog maar zelden zien.
Even verstillen, om echt te zien wat er is.
Kenmerkend voor mij, in mijn privé, mijn werk en mijn fotografie.

Ik ben een bedrijfskundige met ruime projectervaring in verschillende branches op het gebied van verandermanagement, human resources en communicatie. De rollen zijn gevarieerd. Projectmanager, adviseur, coach, lijnmanager. De functienaam is voor mij niet van belang, de opdracht, uitdaging en de impact des te meer.
Brabants & Rotterdams bloed stroomt door mij. Dat resulteert in een combinatie van empathie, directheid, resultaatgerichtheid, pragmatisme, humor en relativeringsvermogen.
Stacks Image 115
Organisatie advies
Van een heldere visie naar pragmatische implementatie door het benutten van de collectieve intelligentie. Dat is de kracht van mijn organisatie advies binnen bedrijven.

Een steeds sneller veranderende wereld, die gekenmerkt wordt door een toename in onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit, vergt een andere manier van ondernemen en bedrijfsvoering. Anticiperen en meerjaren plannen zijn een contradictie.
Voordat het plan gereed is, is deze door de werkelijkheid ingehaald.

Wat is nodig?
Een heldere visie, waar willen we naartoe? Begrip van de veranderende omgeving. Een foto, vanuit verschillende perspectieven. De metafoor!
Bij begrip van wat je ziet, kan je helder aan anderen overbrengen waar je heen wilt. De stip op de horizon, en de kaders die van belang zijn. Hoe je dat gaat bereiken, er is geen 1 weg, dat is flexibel.

Er is geen kant- en klaar plan, we gaan gezamenlijk op zoek naar wat werkt en wat niet, we benutten de kwaliteiten die er binnen het team zijn, maken bewust gebruik van de collectieve intelligentie. Een projectmatige en pragmatische aanpak. Trial & error, voortdurend evalueren om snel en vroegtijdig bij te kunnen sturen.
Zodat we kunnen blijven anticiperen op de veranderende omgeving, om uiteindelijk de bedrijfsdoelen te realiseren.

Stacks Image 134
Coaching
Servant leadership, het gedachtegoed van Robert Greenleaf spreekt mij aan.
Ik ervaar het als een levenswijze, die helder, concreet en verbindend is.
Centraal staat de duurzame ontwikkeling van mensen, organisaties en maatschappij.
Hoe groei je zelf en wat doe je om anderen te laten groeien in hun ontwikkeling, zodat we het beste uit ons zelf halen om in te zetten in een continue veranderende wereld.
Daarbij nemen we zelfregie, zetten we collectieve intelligentie en onze kwaliteiten in om te komen tot mooie resultaten in ons werk en privé.

Dat is de kern van mijn coaching. De coaching van teams, leiders en talenten.
Als coach stimuleer ik je om verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van je eigen gedrag in relatie tot je ontwikkeling, anderen en de organisatie waar binnen je werkzaam bent.
Bewustwording, zelflerend en probleemoplossend vermogen zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.
Coaching biedt je inzicht, mogelijkheden, daadkracht en energie, waardoor je uiteindelijk beter functioneert, effectiever je resultaat neerzet vanuit je authenticiteit en met plezier.
Stacks Image 148
Fotografie
Geef 5 mensen een fotocamera en ze zien allen wat anders. Het resultaat, 5 verschillende foto's van 1 onderwerp. Ik gebruik in mijn werk en privé de fotocamera om "ander perspectief", andere mogelijkheden en zienswijzen te duiden. Dat biedt een wereld aan nieuwe mogelijkheden!
We zoeken schoonheid naar mijn idee soms veel te ver weg. Het ligt soms letterlijk aan je voeten.
Fotografie is voor mij een manier om stil te staan, afstand te nemen, te ordenen en te processen.

Mijn foto’s, beeld en woord, vind je op
mijn foto site.
Email
LinkedIn
Bel me op 06-53800032
Stacks Image 275